annette grasman yogalessen middelburg

hatha yoga

Hatha Yoga kan worden vertaald als het in evenwicht brengen van zon (ha) en maan (tha) : twee tegengestelde krachten die in de natuur en in de mens aanwezig zijn. De natuur kent licht en donker, groei en verval, hitte en kou, droog en nat. De mens is onderdeel van de natuur, het leven van de mens bestaat ook uit tegenstellingen: werken en rust, in- en uitademing, spanning en ontspanning, vitaliteit en vermoeidheid. Yoga zoekt de harmonie tussen deze tegenstellingen door het doen van oefeningen. Staande- zittende- en liggende oefeningen op een yogamat.

Hatha yoga omvat:

Wat doen we tijdens de yogales?

Bij het doen van yoga leren we het lichaam beter kennen. Hoe ervaar je het en hoe voelt het na een oefening? Zo worden we bewust waar spanningen zitten en hoe ze losgelaten kunnen worden. We bouwen een sterker lichaam op door ‘ontspannen inspanning’

We ervaren het lichaam zoals het voelt zonder oordeel. De oefeningen worden rustig en met volle aandacht gedaan. Daardoor komt het denken tot rust.
De adem is de rode draad tijdens de oefeningen, de verbinding tussen lichaam en geest.
We leren o.a. de buikadem om te ontspannen en in het lichaam thuis te komen, wat ook in het dagelijkse leven nodig kan zijn.
We zitten meestal 5 minuten stil in aandacht.
Een yogales wordt afgerond met een liggende ontspanningsoefening.

Van de yogamat naar het dagelijkse leven.

Vanuit een ontspannen lichaam en een verstilde geest kunnen we bewust worden, tot inzicht komen. Wie we echt zijn. Door regelmatige beoefening kunnen we meer harmonie in onszelf en met de mensen om ons heen ervaren.
En bouwen we lichamelijke en geestelijke veerkracht op, bijvoorbeeld om stress te hanteren in het dagelijkse leven en omgaan met de uitdagingen, golfbewegingen en hoogte- en dieptepunten van het leven.

Yoga is voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke conditie, souplesse of levensovertuiging.
Ieder oefent op eigen wijze, met de eigen mogelijkheden, het gaat niet om presteren, maar om de persoonlijke beleving.
Beginnen met yoga kan altijd, men kan op ieder moment instromen in bestaande groepen als er plaats is.
Voor mensen ouder dan 60 jaar of lichte lichamelijke beperkingen is er lichte hatha yoga.
De groepsgrootte varieert van 6 – 10 mensen.

Inlichtingen en opgave:
Annette Grasman Yogalessen
0118 642036
email